In een verder verleden was Boxbergheide enkel de streek van “De Vroente” geweest, d.w.z. de gemeentelijke reserve voor het vee, voor hout, en “klot” of “plag” en “turf”.
Een nieuwe gemeenschap kwam zich dus vestigen in deze vroeger zo verlaten streek, rond 1953.

Na enkele jaren start deze parochiegemeenschap en rond de maand mei 1956 vraagt pastoor Boonen, zusters van Don Bosco voor de kleuterklassen en de lagere school.

1 AUGUSTUS 1956: De eerste 7 zusters komen toe.

1960: De lagere school breidt uit met beroepsonderwijs (huidige BSO richting) in de Landwaartslaan

1 FEBRUARI 1961: Er wordt begonnen met de bouw van de nieuwe technische school Immaculata. (het huidige Becchi)

13 MEI 1962: Mgr. Heuschen (afgevaardigde van het bisdom Luik) zegent de school officieel in.

7 APRIL 1964: Er is nood aan een turnzaal & 5 klaslokalen. De school bouwt verder met de start van een nieuwe richting: sociaal technisch. (het huidige Mornese)

2 SEPTEMBER 1968: De geboorte van een nieuwe richting: kantoorwerken. (het huidige Pinardi)

12 MEI 1982: De richting haartooi wordt toegevoegd. (het huidige Chieri)

1 SEPTEMBER 1983: De school start met de studierichting lichamelijke opvoeding.

1985: Start informatica.

23 SEPTEMBER 1986: In aanwezigheid van meerdere prominente personen o.a. Minister Kelchtermans, zegent E.H. Deken Van Keer de nieuwe “Don Bosco”-sporthalin.

1 SEPTEMBER 1990: We gaan van start met gemengd onderwijs, de eerste jongens doen hun intrede in de kantoorrichting.

1 SEPTEMBER 1991: De richting bio-esthetiek komt er bij. Tevens wordt de studierichting sociale & technische wetenschappen en lichamelijk opvoeding verrijkt met meerdere jongens.

1996: De richting schoonheidsverzorging wordt goedgekeurd. Tijdens dit schooljaar wordt ook het winteruniform voor de meisjes ingevoerd.

1 SEPTEMBER 1997: De nieuwe keuken wordt in gebruik genomen.

1 SEPTEMBER 1999: Invoering keuze-uniform voor meisjes: rok of lange broek.

6 MEI 2000: We vieren het 40-jarig bestaan van onze school.

2001-2002: Er wordt gestart met graadcoördinatoren.

2002-2003: Tijdens het schooljaar wordt overgegaan van 36 urenweek naar de 34 urenweek. Door het nijpende tekort aan lokalen plaatst men tijdens dit schooljaar 2 hob-units langs het hoofdgebouw.

2004: We starten met het specialisatiejaar BSO Haarstilist.

6 MAART 2006: Het nieuwe labo en tweede lokaal schoonheidsverzorging worden in gebruik genomen.

2007-2008: Plaatsing van een speelplaatsoverkapping aan de gebouwen Mornese en Becchi.

1 SEPTEMBER 2008: Wijziging van de naam van de school in Don Bosco Genk.