Nog plaats?

Via onderstaande link vindt u een opsomming van de volzetverklaringen van onze school en alle Genkse scholen:

https://naarschoolinvlaanderen.be

Bij richtingen die "volzet verklaard" werden kan je niet inschrijven tenzij er leerlingen vertrekken. Neem in dit geval contact op via [email protected]

Wanneer?

Inschrijvingen mogelijk tot en met 9 juli en vanaf 16 augustus
elke werkdag (= maandag tot vrijdag) van 10u tot 17u
Extra: zaterdag 10 juli van 10u tot 14u

Sluitingsperiode zomervakantie: van 12 juli tot en met 15 augustus

Wat mee te brengen?

  • identiteitskaart
  • rapport vorige school
  • extra voor alle 1ste jaars: getuigschrift voor basisonderwijs + advies CLB indien aanwezig
  • extra voor leerlingen 1B: advies CLB voor 1B-klas

Meer informatie over capaciteit en dubbele contingentering (= aantal plaatsen voor indicator en niet-indicatorleerlingen):
Scholen geven capaciteit door aan de voorzitter en de deskundige van het LOP (= lokaal overlegplatform).
Alle belanghebbenden (ouders, jongeren, …) kunnen met individuele vragen over capaciteit (bereik, weigering, …) en dubbele contingentering bij hen terecht.

Lokaal overlegplatform

Lies Zaenen
Deskundige Ondersteuner
LOP Secundair Onderwijs Genk
[email protected]
0499/59 43 65

Meer informatie