• Ben je sociaal en wil je de sociale vaardigheden verder ontwikkelen?
 • Heb je aanleg en interesse voor sociale wetenschappen en natuurwetenschappen?
 • Heb je belangstelling voor voeding en gezondheid?
 • Is creatief en probleemoplossend denken en handelen iets voor jou?
 • Ben je praktisch gericht, maar vind je ook algemene vorming belangrijk?
 • Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren?
 • Denk je aan een beroep later waarin omgang met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector?

Dan is sociale en technische wetenschappen de geschikte studierichting voor jou.

Het is een sociale richting, theoretisch en praktisch onderbouwd, waarin de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu wordt verkend.
De wetenschappelijke benadering gebeurt vanuit toegepaste natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
Ook leerlingen uit ASO- en andere TSO-richtingen kunnen vanaf het 3de jaar instromen .

Wat leer je in deze studierichting?

 • Competentie ontwikkelend leren via Integrale opdrachten (IO):
  Naast kennis moet je ook over de juiste vaardigheden beschikken en attitudes kunnen aanwenden. Je zult bijvoorbeeld natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke thema’s moeten onderzoeken en kunnen presenteren voor een groep. Je leert activiteiten organiseren voor een groep. Er zit een duidelijke groeilijn in de IO’s: van gemakkelijk naar moeilijk, van algemeen naar specifiek, van begeleid naar individueel… . Zo leer je meer jouw studieloopbaan in eigen handen nemen.
 • Sociale wetenschappen:
  Je maakt kennis met psychologie en opvoedkunde en met de gezondheids- en welzijnssector.
 • Natuurwetenschappen:
  Biologie, chemie, fysica en oefeningen in het labo.
 • Voeding:
  Je krijgt een theoretische- en praktijkgerichte achtergrond in verband met voeding o.a. via de IO.
 • Expressie: je leert presenteertechnieken: verbaal en manueel
 • Algemene vakken: om een algemene vorming te waarborgen.

Wat na de tweede graad?

Ideale voorbereiding op de derde graad sociale en technische wetenschappen, maar je kunt ook kiezen voor een derde graad Gezondheids- en welzijnsbeleid, Jeugd- en gehandicaptenzorg…

Wat na de derde graad?

 • Sociale en technische wetenschappen vormt een uitstekende voorbereiding op verdere studies.
 • Bacheloropleiding in de paramedische sector (verpleegkunde, logopedie, ergotherapeut…), pedagogische sector (kleuter-lager of secundair),  sociale sector (sociaal werk, orthopedagogie..)
 • SE-N-SE  opleiding (secundair na secundair): mogelijkheid tot verschillende opleidingen (internaatswerking, leefgroepenwerking, ouderenzorg)