Onze schoolkalender

Een overzicht van de vakantieperiodes en schorsing van de lessen kan je in onderstaand bericht terugvinden. Dat overzicht is ook opgenomen in het schoolreglement. 

Verloop schooljaar

Aanvang schooljaar: vrijdag 1 september 2023

Einde schooljaar: vrijdag 28 juni 2024

Vakanties

Herfstvakantie maandag 30 oktober 2023 t.e.m. zondag 5 november 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t.e.m. zondag 7 januari 2024
Krokusvakantie maandag 12 februari 2024 t.e.m. zondag 18 februari 2024
Paasvakantie maandag 1 april 2024 t.e.m zondag 14 april 2024
Zomervakantie maandag 1 juli 2024 t.e.m. zondag 1 september 2024

 

Schorsing lessen

Vrijdag 30 september 2022 Klassenraaddag
Donderdag 10 november 2022  Pedagogische studiedag
Vrijdag 11 november 2022 Wapenstilstand
21-22 december 2022 Klassenraden
Vrijdag 27 januari 2023 Facultatieve vakantiedag
29-30 maart 2023 Klassenraden
Maandag 1 mei 2023 Dag van de Arbeid
Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaart
Vrijdag 19 mei 2023 Brugdag
Maandag 29 mei 2023 Pinkstermaandag
26-29 juni 2023 Klassenraden