Eerste graad | eerste jaar

Heb jij je getuigschrift van de lagere school op zak? Dan verwelkomen wij je graag in onze eerste graad A-stroom. Behaalde je geen getuigschrift? Dan start je in 1B.

Wat mag je verwachten?
In 1A en 1B bieden we je een basispakket van 27 uren algemene vorming aan, 1 uur verdieping voor Nederlands, 1 uur verdiepeing voor Wiskunde, 1 coachingsuur en 2 uren oriënterende projecten.

Binnen oriënterende projecten ontdek je verschillende interessevelden ter voorbereiding op het tweede leerjaar. De domeinen zijn Maatschappij en Welzijn, Taal en Cultuur, Sport, Economie en Organisatie. Binnen het coachingsuur krijgen leren leren, studieloopbaan verkennen, welbevinden en welzijn een plaats. Het nieuwe vak Mens en Samenleving legt de klemtoon op sociale, economische en maatschappelijke vorming.  

1ste leerjaar A

Je krijgt 27 uur algemene vorming aangevuld met oriënterende projecten en verdieping wiskunde en Nederlands. 

1ste leerjaar B

In kleine klasjes vind je rustig je weg in het secundair onderwijs. Naast wiskunde en talen maak je kennis met Natuur en ruimte en met Maatschappelijke vorming.

Oriënterende projecten

Je ontdekt verschillende interessevelden ter voorbereiding op het tweede leerjaar.

ICT

In de verschillende vakken wordt ICT geïntegreerd en leer je hoe je verantwoord kan omgaan met sociale media, leer je programmeren en ontdek je soft- en hardware.