Praktische informatie

In een school als leer-en leefgemeenschap mag men verwachten dat men op steun kan rekenen wanneer het niet loopt zoals gewenst. Aarzel niet bij vragen om contact op te nemen. Wij helpen je graag verder.

Schoolreglement

Onder het motto "goede afspraken maken goede vrienden" heeft onze school een aantal leefregels opgesteld. Die leefregels kan je terugvinden in ons schoolreglement. 

Leerlingenbegeleiding

Per graad is er een coach of leerlingenbegeleider bij wie je terecht kan. Ze helpen en begeleiden je in je zoektocht naar het juiste evenwicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

CLB

Onze school werkt samen met het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). Aarzel niet om onze CLB-medewerker te contacteren. Zij zijn opgeleid om je te helpen en om een oplossing te zoeken voor je problemen.

Schoolkalender

We geven een overzicht van de vrije dagen en vakantieperiodes in onze school.

Dagverloop

De lessen starten om 08.30 u. We verwachten dat onze leerlingen tijdig in school zijn. Leerlingen die te laat zijn, melden zich steeds bij het onthaal.

Iddink

Via boekenservice Iddink bestel je je cursussen. Hiervoor heb je een schoolcode nodig. De boeken worden aan huis geleverd.