Tweede graad

Heb je de eerste graad succesvol afgerond? Dan heten wij jou welkom in de tweede graad.

Kies je voor een opleiding met Dubbele finaliteit, D/A, dan heb je na het afronden van de studie de keuze of je verder gaat doorstromen in het hoger onderwijs, of dat je je klaar voelt voor de arbeidsmarkt.

Kies je voor de A-finaliteit, dan word je helemaal klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

Sport (D/A)

 • Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit
 • Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
 • Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische vaardigheden, tactische- en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Maatschappij en Welzijn (D/A)

 • Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 
 • In functie van het zorg verlenen, ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie.
 • Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Bedrijf en Organisatie (D/A)

 • Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen.
 • Deze studierichting is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en de leerlingen maken kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi.

Wellness en Lifestyle (D/A)

 • Wellness en lifestyle is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.
 • De leerlingen gaan dieper in op het welbevinden en het effect ervan op de gezondheid. Ze maken kennis met een brede waaier aan initiatieven die tot het domein van Wellness en Lifestyle behoren. Daarnaast is er een groot pakket anatomie en fysiologie, maar ook diverse aspecten uit de ontwikkelingsdomeinen en levensfases van de mens worden belicht.
 • Die kennis combineren ze met technische vaardigheden uit de schoonheidsverzorging. Omdat ook het geven van informatie en adviezen belangrijk is, wordt ingezet op sociale en communicatieve vaardigheden.

Beweging en Sport (A)

 • Beweging en Sport is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze vormt leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen.
 • Leerlingen leren ook om verantwoordelijkheid op te nemen voor (het onderhoud van) sportterreinen en de infrastructuur in diverse contexten.
 • Het uitgebreide pakket is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Zorg en Welzijn (A)

 • Zorg en welzijn is een praktische richting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal.
 • Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorgt draagt voor zichzelf. 
 • De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie.
 • Leerlingen maken kennis met directe zorg, maar zullen overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Organisatie en Logistiek (A)

 • Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.
 • Aandacht voor communicatie en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten.
 • Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-,documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Haar- en Schoonheidsverzorging (A)

 • Haar- en Schoonheidsverzorging is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.
 • Leerlingen verwerven de basis van een aantal technische competenties betreffende zowel haar-als schoonheidsverzorging. Er komen vaardigheden aan bod die in beide settings belangrijk zijn en er is ruim aandacht voor sociale communicatieve vaardigheden.
 • De leerlingen verwerven anatomische en fysiologische inzichten om die technische vaardigheden kwaliteitsvol uit te voeren.
 • Leerlingen maken kennis met trends en evoluties in de sector.