CLB

Wie?

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

De Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen.
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.

 

Je kan naar het CLB als…

 • je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • je hulp nodig hebt bij je studie- en beroepskeuze;
 • je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam… ;
 • je vragen hebt over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • je ingeënt moet worden.

 

Je moet naar het CLB…

 • op medisch onderzoek:1ste en 3de secundair;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

 

Hoe werken we?

Via een traject. Indien we een vraag ontvangen van een leerling, een ouder of een leerkracht starten we met een verkennend gesprek. Aan de hand van de verkregen informatie spreken we af welke verdere stappen ondernomen worden.
Dat kan betekenen:

 • het geven van de gevraagde informatie en advies,
 • het opstarten van een kortdurende begeleiding,
 • opstarten van een diagnostisch traject: testen en meten van de gestelde problematiek,
 • doorverwijzing indien nodig.

We zijn als CLB –medewerker gebonden aan het beroepsgeheim, dat wil zeggen dat we geen gevoelige informatie verstrekken zonder inspraak van de leerling en/of van zijn/ haar ouders.

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Ook belangrijk om te weten

 • Het CLB mag in geen enkel geval – tenzij er schriftelijke toelating is van je ouders of jezelf, indien je ouder bent dan 12 jaar – gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.
 • Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Deze overdracht gebeurt enkel na een zorgvraag en met inspraak van de minderjarige en/of de ouders.
 • Onze hulpverlening is kosteloos voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

 

Hoe kan je ons bereiken?

Wij zijn gehuisvest: VCLB Regio Genk, Zevenbonderstraat 80, 3600 Genk
Ons telefoonnummer: 089/569 320
[email protected]

We zijn bereikbaar tijdens de kantooruren.

 • Wij zijn aanwezig op school:
 1. Op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag
 2. Op alle oudercontacten, georganiseerd door de school
 • Via Smartschool, zie CLB