Leerlingenbegeleiding

De leerlingbegeleiding begeleidt de leerlingen in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. De leerlingenbegeleiding gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen en helpt met  je vragen of problemen over je onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.