Leerlingenbegeleiding

De leerlingbegeleiding begeleidt de leerlingen in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. Zij gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen en helpt je met vragen of problemen over je onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.